Nyheder og informationer fra Gribskov kommune – klik HER for flere

Udvalgsformand: Indsats for Gilleleje gav pote.

Fiskeriet i Gilleleje Havn har betydning, som rækker langt ud over fiskerne selv. Fabrikken på havnen, auktionen, bådene og deres fiskere er med til at skabe arbejdspladser og omsætning for masser af mennesker og med til at sikre hele det autentiske miljø i Gilleleje.   Derfor var det med stor …

Klik her og læs mere

Gribskov Byråd inviterer til fælles dialog d. 5 nov. om livet i Søborg og omegn.

Bor du i Søborg og omegn? Så kom til dialogmøde med byrådet mandag den 5. november 2018 kl. 19.30-21.30. • Hvad er det gode ved livet i Søborg og omegn ?? • Hvilke kvaliteter og aktiver har området? • I hvilken retning ønsker vi at udvikle området – ”hvad kan …

Klik her og læs mere

Kommunaldirektøren fritstilles – ny retning sat for Gribskov Kommune.

PRESSEMEDDELELSE: Ny retning sat for Gribskov Kommune. Økonomiudvalget besluttede onsdag morgen at indstille til Byrådet at stoppe samarbejdet med to direktører. Årsagen er, at politikerne ønsker en ny profil, der blandt andet kan stå i spidsen for en smidig organisation, der i endnu højere grad kan tilpasse sig morgendagens velfærdsopgaver. …

Klik her og læs mere

BIBLIOTEK BLIK SKAL FORTSAT VÆRE GRÆSTEDS KULTUR-CENTRUM.

Biblioteket BLIK skal også fremover være en kulturel drivkraft i Græsted, selv om budgetaftalen fjerner betjeningen af de voksne lånere, fastslår partierne bag aftalen lyder det i en pressemeddelelse d.d. fra rådhuset i Helsinge.  Spændende, kulturelle arrangementer skal også i årene fremover finde sted på BLIK i Græsted. Biblioteket skal …

Klik her og læs mere

Fejring af Frivillig Fredag 2018 i Gribskov Kultursal.

Frivillig Fredag 2018 Gribskov. Fejring af de frivillige og det rige foreningsliv i Gribskov. Fredag d. 28. september blev de mange mennesker der engagerer sig frivilligt i både kultur, – idrætsliv og socialt arbejde fejret ved en stor fest i Gribskov Kultursal. Omkring 250 mennesker mødte op og deltog i …

Klik her og læs mere

Gribskov: Langsigtet budgetaftale med bredt flertal gennem en indkomstskattestigning på 0,8%.

Der er lagt en langsigtet plan for at genoprette Gribskov Kommunes økonomi og gøre plads til investeringer i en attraktiv kommune. Budgetaftalen får bred politisk tilslutning skriver Gribskov kommune i en pressemeddelelse. Det har været svære forhandlinger med at få skabt balance i økonomien og råderum i fremtidens Grib-skov. Aftalen …

Klik her og læs mere

Høring: Nedlæggelse af offentligt vejareal mellem Rådhusvej og Vestergade i Helsinge – Møllebakken.

Nedlæggelse af offentligt vejareal mellem Rådhusvej og Vestergade i Helsinge – Møllebakken. Byrådet i Gribskov Kommune har truffet en foreløbig beslutning om at nedlægge det offentlige vejareal, der er beliggende mellem Rådhusvej, Rundinsvej, Vestergade og Frederiksborgvej som offentlig vej. Arealet, der er vist med rødt og gult på vedlagte luftfoto, …

Klik her og læs mere

Beskæring af buske og træer ud mod kommunale og private veje og fortove.

Orientering fra Gribskov kommune: Beskæring af buske og træer langs vejen. Læs om regler for beskæring af hække og træer ud mod kommunale og private veje og fortove. Alle grundejere skal beskære deres beplantning ud mod kommunale og private veje og fortove til en højde af minimum: 4,20 m over …

Klik her og læs mere

Demensdag: Gribskov lytter til erfaringer og viden om demens.

NY TILMELDINGSFRIST – Sidste frist for at tilmelde sig er nu den 19. september.  Gribskov Kommune holder stor temadag om demens 20. september. Her er både borgere med demens, deres pårørende, foreninger, fagfolk og andre inviteret til at komme med input. Formålet er at skabe endnu bedre tilbud til borgere …

Klik her og læs mere

Gribskov vil sænke sit CO2-udslip endnu mere.

“Miljø, Klima og Kyst” besluttede i går at vedtage en ny klimaaftale. Den nye aftale indebærer, at kommunen sænker sin udledning af CO2 med to procent om året fra 2019 til 2022. For nylig kunne Gribskov fortælle i en pressemeddelelse, at kommunen har nået sit mål om at sænke C02-udledningen …

Klik her og læs mere