Lokale nyheder – klik HER for flere

VIDEO: 1. spadestik for ny skole i Gilleleje.

VIDEO:

Torsdag d. 21 juni 2018 var der 1. spadestik for det kommende store byggeri/ombygning af ny skole på Parkvej i Gilleleje.

Se tillige en film af den nye skole via linket for neden af siden.

Video fra Tv Kattegat der har flere indslag – www.tvkattegat.dk

Video af Bill Petersen Kaae – Mediehuset Kattegat

Se hvordan den nye skole kommer til at se ud – klik på linket og se filmen:

https://drive.google.com/file/d/1BxVXKhqDuDcPObMdYRv_7lIFt4R-eIO8/view

Blistrup Kirkes fejring af sankthans ER AFLYST.

AFLYSNING:

Da brandvæsenets afbrændingsforbud betyder, at der ikke kan afbrændes sankthansbål i år, er Blistrup Kirkes traditionelle gudstjeneste sankthansaften og den efterfølgende sammenkomst omkring bålet i præstegårdshaven aflyst.

VIDEO: Talerne ved Gribskov kommunes fejring af den nye nationalpark og Tisvilderuten.

VIDEO:

Gribskov Kommune stod bag den lokale fejring, i Gribskov kommune, af den nye Nationalpark Kongernes Nordsjælland og åbningen af den nye pilgrimsrute Tisvildevejen. Tv Kattegat var med og optog bl.a talerne på video.

Taler ved fejringen:

Morten Ulrik Jørgensen, udvalgsformand for Gribskov kommunes “Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi” bød velkommen til familiedagen på Esrum Kloster:

Jens Bjerregaard Christensen, skovrider – Naturstyrelsen Nordsjælland og bestyrelsesformand for Esrum Kloster & Møllegård:

Poul Erik Pedersen, formand for Friluftsrådet Nordsjælland og næstformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland:

Anders Gerner Frost, borgmester Gribskov kommune:

Rigmor Westh Baagøe, Tisvildevejens initiativtager:

Video af Bill Petersen Kaae – Mediehuset Kattegat

LAG’s og EU’s rolle på landet.

LAG’s og EU’s rolle på landet
Erhvervsminister Brian Mikkelsen har i et svar til Folketinget fremhævet LAGs positive effekter i landdistrikterne.

’LAG-indsatsen er en tilgang til økonomisk vækst og jobskabelse i landdistrikterne, der bygger på lokalt engagement og initiativer, og som har vist sig at fungere. Indsatsen har bidraget til en positiv udvikling med projekter og initiativer, som forholder sig til behovene lokalt. Især vurderes den frivillige indsats at være af stor betydning.’

Erhvervsministeren udtaler sig også om regeringens holdning i forhold til at fastholde principperne, der bygger på lokalt engagement som obligatoriske elementer i EU’s kommende landdistriktsprogram der træder i kraft i 2021.

’Jeg lægger vægt på, at der via landdistriktsmidlerne under den fælles landbrugspolitik fortsat støttes op om udviklingen i landdistrikterne, og at borgerne fortsat har mulighed for at tage et aktivt medansvar i udviklingen.’

’Når nu regeringen tilsyneladende er opsat på at udvikle ‘Et Danmark i Balance’, kan det derfor fortsat undre, at selve samme regering beskar LAG-ordningen med 30% i 2017.’ udtaler Peter Plant, der er formand for LAG Halsnæs-Gribskov. ‘LAG medvirker til at skabe et Danmark i balance. Det er der perspektiver i. Ikke i hovedløse nedskæringer.’

Lokalt har LAG Halsnæs-Gribskov indtil videre støttet 25 projekter i Halsnæs og Gribskov kommuner med LAG tilskud.

’LAG indsatsen og EU midler er på denne måde vigtige spillere i udviklingen på landet’, siger Peter Plant, ’og det kan man orientere sig om i 4 små film, der er blevet produceret for DK4 og Kanal 1.’

”EU på landet” er en programrække, hvor vært Allan Føns bl.a. besøger en økologisk bager, en smugkro, en naturlegeplads og et gods, for at høre hvordan midler fra EU kan gøre en stor forskel og skabe glæde og udvikling i landdistrikterne. Man ser her hvordan der med få midler skabes vækst, nye arbejdspladser og udvikling i de små landsbysamfund, og man møder flere af de fantastiske ildsjæle, der bringer det hele til virkelighed.
Filmene kan ses på http://kanal-1.dk/eu-paa-landet/

PROJEKTERNE
Nyt under solen
Allan Føns skildrer bageriet i Torup i Halsnæs kommune, hvor han besøger en lidt anderledes brødfabrik, ”Nyt under solen”, som skaber flere arbejdspladser på landet. Økologisk, naturligvis.

Smugkroen
Allan Føns besøger restaurant Tinggården, som har til huse på en 3-længet bondegård fra 1702 i Gribskov Kommune. Her har krofatter, den tidligere dommer i Den store Bagedyst, Jan Friis-Mikkelsen, fået EU-støtte til at indrette en smugkro, hvor gæster kan smage og opleve de lokale råvarer.

Naturlegepladsen
Allan Føns leger i Tisvilde i Gribskov Kommune på en fantastisk EU-støttet naturlegeplads midt inde i skoven. Den har været med til at samle lokalsamfundet og erhvervslivet om et fælles projekt – til glæde for både børn og barnlige sjæle.

Mad og mennesker
Allan Føns er på Grønnessegaard Gods i Halsnæs kommune. Her er kostalden blevet ombygget til at fungere som gårdbutik og med fælles faciliteter til forarbejdning af lokale produkter. Mad og Mennesker er et EU-støttet socialøkonomisk projekt, som skaber jobs på landet – også for folk på kanten af arbejdsmarkedet.

Integreret LAG Halsnæs-Gribskov er en lokal aktionsgruppe, der virker for udviklingen af lokalområderne inden for Halsnæs og Gribskov Kommuners grænser i samspil med områdets erhvervsliv, iværksættere, foreninger samt de enkelte lokalsamfund og ildsjæle. LAG fremmer bæredygtig vækst, nye arbejdspladser og bedre levevilkår på landet.
Integreret LAG Halsnæs-Gribskov er desuden fiskeri aktionsgruppe (FLAG) i Gribskov Kommune med det formål at understøtte erhvervsudvikling og skabe lokale arbejdspladser inden for den maritime økonomi.

INFO MØDER hvor man kan få testet sin ansøgning til LAG eller FLAG:
13. juni kl. 16-18 på Dyssekilde station i Torup, Halsnæs kommune
14. juni kl. 16-18 på Gribskov Erhvervscenter, Frederiksborgvej 14, Helsinge

Tilmelding på info@lag-halsnaes-gribskov.dk

NÆSTE ANSØGNINGSFRIST TIL LAG: 25. august og FLAG: 6. september

VIDEO: Grundlovsdag med tale ved Præstens Mark i Vejby.

VIDEO:

Det var Teolog og samfundsdebattør Katrine Winkel Holm der talte ved arrangementet grundlovsdag på “Præstens Mark” i Vejby.

Hendes tale kan du se i vores optagelse fra arrangementet hvor den lokale sognepræst Ulrik Pilemand bød alle velkommen.

Video/fotos af Bill Petersen Kaae – Mediehuset Kattegat

Gribskov: Forbud mod afbrænding fra d. 5 juni 2018.

Afbrændingsforbuddet er besluttet i tæt dialog med skovfoden for Gribskov, Tisvilde Hegn og Asserbo Plantage, der oplyser skovbunden og skoven er meget tør, hvilket også fremgår af DMI’s tørkeindeks http://www.dmi.dk/vejr/maalinger/toerkeindeks/

DMI forventer ikke regn den første uge, og med den friske vind observerer vi situationen tæt i samarbejde med skov og naturstyrelsen.

Endvidere har vi omrokeret på vore frivillige ressourcer ligesom vi ved en evt. melding om brand i skovene vil sende en forstærket udrykning grundet den store brandrisiko.

Nedenstående udmelding er også fremsendt til ejerkommunerne, og vi håber kommunerne vil offentliggøre forbuddet på kommunernes hjemmeside.

Frederiksborg Brand & Redning indfører forbud mod afbrænding i Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommuner. Forbuddet er begrundet i den langvarige tørke og gælder fra tirsdag den 5. juni 2018 og indtil videre.

Forbuddet gælder afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i naturen. Forbuddet gælder dog ikke anvendelse af grill i private haver, hvor grillen er placeret på fliser eller lignende.

Frederiksborg Brand & Redning følger situationen og ophæver forbuddet hurtigst muligt. Ophævelse af forbuddet vil blive informeret på Frederiksborg Brand & Rednings hjemmeside www.fbbr.dk og på de seks kommuners hjemmesider.

Forbuddet er udstedt efter § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde efter § 17 i bekendtgørelsen.

Troldebakkerne nu et skridt nærmere realisering.

I går godkendte Udvikling, By og Land forslag til den vigtige rammelokalplan for Helsinges nye bydel Troldebakkerne. Dermed er det store projekt et skridt tættere på at blive realiseret.

Der er fuld gang i udviklingen af det store boligområde Troldebakkerne med plads til 700 nye boliger nord for Helsinge.

I går godkendte Udvikling, By og Land forslag til rammelokalplanen for Troldebakkerne, hvis formål er at omsætte områdets vision – helhedsplanen – til overordnede krav til den videre udvikling.

Rammelokalplanen fastsætter principperne for udvikling af landskabet – for eksempel hvilken type af områder der skal være, og hvilken funktion og udformning de skal have med eksempelvis parkering og fællesarealer.

Område tæt på det hele
Troldebakkerne får eget trinbræt, er tæt på skoler, institutioner og kultur- og idrætstilbud, nær indkøbsmuligheder i Helsinge og med direkte adgang til det grønne landskab.

Formand for Udvikling, By og Land Pernille Søndergaard (NytGribskov) fortæller, at godkendelsen af rammelokalplanen nu betyder, at investorer snart kan begynde at investere i området.

Pernille Søndergaard (G)

“Vi er allerede i dialog med flere investorer, og vi er naturligvis interesseret i at komme i dialog med flere grundet områdets størrelse,” siger formanden.

Rammelokalplanen vil gradvist blive erstattet af byggeretsgivende lokalplaner for mindre, med tiden nærmere afgrænsede etaper.

Planforslaget skal nu godkendes i Økonomiudvalget og byrådet. Derefter bliver den sendt i høring i ti uger. Der bliver i den forbindelse også holdt borgermøde.

Ni strande i Gribskov Kommune får Blå Flag i år.

PRESSEMEDDELELSE:

Så er det tid til at hoppe i de blå bølger

Ni strande i Gribskov Kommune får Blå Flag i år, og dermed kan kommunen igen i år tilbyde de lokale vandhunde og turisterne masser af kvalitet i vandkanten. Flagene bliver hejst 5. juni.

Ni blå flag blafrer snart over Gribskov Kommunes strande. Flagene viser, at strandene lever op til strenge krav om gode faciliteter, badesikkerhed og rent vand.

De ni Blå Flag-strande i Gribskov Kommune:

  • Stængehus Strand
  • Tisvildeleje Strand
  • Strandbjerggård Strand
  • Rågeleje Strand
  • Smidstrup Strand
  • Tinkerup Strand
  • Gilleleje Veststrand
  • Strandbakkerne
  • Dronningmølle Strand

Flaghejsning på Tisvildeleje Strand: 5. juni kl. 10.

Det første flag bliver hejst på Tisvildeleje Strand på Grundlovsdag 5. juni klokken 10.

Her kommer repræsentanter fra Friluftsrådet og formanden for udvalget Miljø, Klima og Kyst i Gribskov Kommune, som holder taler og hejser flaget.

Borgerne er velkomne.

VIDEO: Udvalgsformanden om det nye ungdomshus i Helsinge.

Video:

Kort snak med Byrådsmedlem Sisse Krøll Willemoes, udvalgsformand for “Børn og Familie” i Gribskov Kommune, om det nye ungdomshus i Helsinge, der er flyttet fra Møllestien 8 til Kongensgavevej 93.

Husk at se en video på Tv Kattegat hvor Sisse Krøll Willemoes holder en tale og efterfølgende overgiver nøglen til ungdomshuset til bestyrelsen i ungdomshuset, der d. 25 maj 2018 holdt åbent hus. Tjek www.tvkattegat.dk lidt senere i aften.

Video af Bill Petersen Kaae – Mediehuset i Vejby

Gribskov Kommune: “Vi fejrer nationalparken med en stor familiedag d. 3. juni”.

Vi fejrer nationalparken med en stor familiedag d. 3. juni

Gribskov Kommune er klar med en stor lokal fejring af den nye nationalpark. Det sker søndag 3. juni ved Esrum Kloster og Møllegård. Man kan blandt andet høre Alberte Winding synge, udfordre sig selv med både tovbane og klatring og få en guidet tur på den nye pilgrimsrute Tisvildevejen, som åbner officielt samme dag.

Der venter en festlig dag med en masse spændende og hyggelige aktiviteter, når Gribskov Kommune fejrer den nye Nationalpark Kongernes Nordsjælland og åbningen af den nye pilgrimsrute Tisvildevejen.

Det sker søndag 3. juni i klostergården på Esrum Kloster og Møllegård fra klokken 10.30, hvor Gribskov Fælleskor synger velkommen. Dernæst er der velkomsttaler fra blandt andre borgmester Anders Gerner Frost.

Sang med Alberte og kor

Senere på formiddag klokken 11.20 synger Alberte Winding, og sidenhen både fællessang og børnekor.

Borgmester Anders Gerner Frost (G)

Borgmester Anders Gerner Frost glæder sig til dagen:

”Det bliver en fantastisk og hyggelig dag, hvor vi fejrer åbningen af vores nye nationalpark og indvielsen af Tisvildevejen, som jo går gennem parken. Det bliver rigtig godt,” siger borgmesteren.

Vandring med guide mod Mårum

Der er også smagsprøver på vandremad fra lokale fødevareproducenter, og cirka 12.30 kan man følge børnekoret og fælleskoret til Esrum Sø, hvor der er vandaktiviteter, bål, sang og vandring med guide mod Mårum præstegård, hvor der vil være kaffe. Fra Mårum kirke vil der være en bus, som kører vandrere tilbage til Esrum hele eftermiddagen.

Lokale fejringer

Alle de fem kommuner i nationalparken har egne, lokale arrangementer – udover den fælles indvielse af nationalparken tirsdag 29. maj klokken 16 ved Esrum Kloster og Møllegård, hvor Dronningen indvier parken.

FAKTA: FEJRING AF NATIONALPARK OG ÅBNING AF TISVILDEVEJEN 3. JUNI

10.30 Gribskov fælleskor synger velkommen

10.40 Velkomst v/ Jens Bjerregaard Christensen, fmd. Esrum Kloster & Møllegård

10.50 Tale v/ Poul Erik Pedersen, næstformand i Nationalpark Kongernes Nordsjællands bestyrelse

11.00 Tale v/ Anders Gerner Frost, borgmester

11.10 Tale v/ Rigmor West Baagøe, Tisvildevejens initiativtager

11.20 Alberte Winding synger

11.35 Fællessang

11.45 Smagsprøver på vandremad

12.30 Børnekor og fælleskor går mod Esrum sø

13.00 Esrum sø, – vandaktiviteter, bål, sang og vandring med guide mod Mårum. Herfra vil der være en bus, som kører vandrere tilbage til Esrum hele eftermiddagen.

 

Esrum Kloster byder velkommen til den ny udstilling om Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Båden Frederikke sejler på Arresø mellem Auderød og Ramløse havn i tidsrummet 11-16. Naturstyrelsen fortæller om Kongernes Nordsjælland på turen. Det er gratis at deltage. Se afgangstidspunkter på gribskov.dk/sejltider

Vigtig trafik-information

Der er indkørsel fra Frederiksværksvejen til Esrum Kloster & Møllegård.

Læs mere om nationalparken på: https://www.visitnordsjaelland.dk/nordsjaelland/presse-nationalparken-kongernes-nordsjaelland